The Belgian Ginvasion: Filliers Tribute

(Scroll down for English!)

Voor het schrijven van mijn stuk over de ‘Filliers Tribute’ ontmoet ik Jeffrey Snoeks, brand ambassador, aan de receptie van de landbouwstokerij. Vol enthousiasme begroet hij me, klaar om me in te wijden in de wondere wereld van ‘Filliers’, “Laten we er aan beginnen!

Een beknopte geschiedenis van zes generaties vakmanschap:
Filliers wordt opgericht door Karel Lodewijk Filliers (°1792). Hij wilde in zijn landbouwbedrijf ook jenever stoken. In 1880 installeert Kamiel Filliers (2e generatie) een stoommachine om het stookproces van jenever te versnellen. In 1928 creërde Firmin Filliers (3e generatie) het oorspronkelijk distillaat waarop de Filliers Classic Dry Gin 28 gebaseerd was. Firmin wordt opgevolgd door de broers Louis en Carlos Filliers (4e generatie). Zij slagen er in om het bedrijf te leiden door de crisis die de Tweede Wereldoorlog met zich mee had gebracht. Als 5e generatie komen Jan en Bernard Filliers in 1980 aan het roer van het bedrijf te staan. Zij ontwikkelen de befaamde fruit- en later creamjenevers. Ook brengen ze als tweede een Belgische Whisky, Goldlys, op de markt (al is het in theorie de eerste, want Goldlys lag al te te rijpen voor sprake was van die ‘andere’ eerste Belgische Whisky, Belgian Owl). En in 2012 brengt meester-distilleerder Pedro Saez Del Burgo samen met Bernard Filliers hun eerste Belgische Premium Gin op de markt: Filliers Dry Gin 28. In 2013 stapt Emile Filliers mee in het bedrijf. En nu, midden 2017, verschijnt ‘Filliers Tribute’, een eerbetoon aan het oorspronkelijke 1928 Dry Gin recept van Firmin Filliers.

De geschiedenis van het bedrijf is indrukwekkend, over die verhalen en hun hopen kennis zou je een boek kunnen schrijven… Oh wacht, dat is gebeurd. Lees hier meer over ‘Gedistilleerde Dranken – Van Ambacht Tot Glas’.

Jeffrey gaat van start: “Filliers is een bedrijf waar het ambachtelijke nog echt in het vaandel gedragen wordt. We zijn een van de laatste landbouwstokerijen in België. Al is onze productie zo groot geworden dat we sommige zaken, zoals het graan, niet meer volledig zelf kunnen produceren. Het meeste komt tegenwoordig uit Frankrijk. Verder wordt alles wat we doen, hier gerealiseerd”, hij wijst om zich heen, naar de hoeve, de oude schoorsteen, de silo’s, het natuurgebied achter de stokerij. “Daar bevinden zich trouwens twee van onze boorputten, want daar zorgen we ook zelf voor. Maar ook al blijven we groeien, op dit domein mag Filliers niet meer uitbreiden. We bevinden ons niet op beschermd gebied en zijn aan heel strikte regels gebonden.

IMG-20170823-WA0001

Terwijl we richting de fermentatieruimte wandelen legt Jeffrey uit hoe het bedrijf opgebouwd is. Aan de vier gigantische gistingstanken toegekomen zie ik dat een ervan volop aan het werk is. “Hier kan je zien hoe het gist zijn gang gaat. Fantastisch toch, het is een volledig natuurlijk proces! Het beslag dat hieruit ontstaat valt te vergelijken met een sterk bier.” De wandeling doorheen de gebouwen is geweldig, ik kan duidelijk zien hoe Filliers is blijven groeien, hoe telkens een stuk werd bijgebouwd om aan de stijgende vraag te blijven voldoen. “Bij Filliers wordt zowel aan kolom- als keteldistillatie gedaan.”, gaat Jeffrey verder terwijl we voor de geweldige koperen torens staan. Uiteindelijk is het hier aan de meester-distilleerder om het hart van de kop en staart te knippen om een mooi, zacht, gebalanceerd resultaat te verkrijgen. “Wij zijn hierin zéér secuur, doe je dat niet, kan het enorm gevaarlijk worden. De kop of ‘voorloop’ bevat namelijk methanol, welke dodelijk kan zijn. Ook de staart moet je er op tijd afknippen, anders wordt de smaak heel wrang.

Na het zien van de ketels wandelen we binnen in de ruimte waar de nieuwe recepten ontstaan: Het hart van Filliers. “Hier staat alles waar Pedro, onze meesterstoker, momenteel mee bezig is, ook voor mij is het soms een verrassing.”, lacht Jeffrey. We wandelen voorbij een rij bokalen met daarin distillaten van vruchten, planten en kruiden. Jeffrey vertelt meer over hoe de verschillende Filliers gins ontstaan en welke verschillende technieken toegepast worden. Ik geef mijn ogen volop de kost en geniet, ik zou uren in deze ruimte kunnen vertoeven.

We bezoeken ook nog de rijpingsruimte van de whisky, jenever en barrel aged gin, twee prachtige zalen met daarin de vaten gevuld met vloeibaar goud. Eindigen we in de bar van de stokerij alwaar ik de unieke kans krijg om de originele fles van hun ‘Dry Gin 28’ te zien. “Dit is de fles die 90 jaar geleden door Firmin werd samengesteld, een artefact van onschatbare waarde.”, vertelt Jeffrey, “En met onze pas verschenen Tribute wilden we het recept eenmalig terug reproduceren. Het zijn dezelfde botanicals als in de Classic Dry 28, alleen zijn de hoeveelheden aangepast en is aan de Tribute ook een kleine hoeveelheid moutwijn toegevoegd. Dat merk je aan de smaak, ze vormt de perfecte brug tussen onze jenever en gin.

De geur van de Tribute is inderdaad moutig, vol en warm, bijna gerijpt, levendig. Ze heeft een ABV van 48°, zeker bovengemiddeld, maar is toch zijdezacht. Jeneverbes, hop, zoete specerijen, een zucht van floraliteit, diepe aardse tonen. Een huwelijk van smaken danst haar openingsdans op de lippen en tong. De afdronk brengt terug het moutige met zich mee, ook in het glas is het aroma blijven hangen, samen met de jeneverbes. De cirkel is rond. Dit recept is met haar klassiek karakter een prachtige knipoog naar het verleden. Ze heeft een meer uitgesproken persoonlijkheid dan de Classic en zal daarom misschien niet de populariteit van hun paradepaard kunnen evenaren, maar vermits het gaat om een gelimiteerde oplage van 5000 flessen is dat ook niet nodig.

Leuk detail, alle labels zijn met de hand geplakt, aan de linkerkant van het etiket kan je zelf een klein stukje losmaken om zo de feeling van de originele fles, waar het etiket links ook losgekomen is, na te bootsen.”, weet Jeffrey me te vertellen.

Filliers Tribute heeft 1 perfect serve:
(1) 5cl gin, 10cl zo neutraal mogelijke tonic en als garnituur enkele jeneverbessen of een klein stukje zoethout

Thuis probeerde ik de Tribute uit met de Aqua Monaco Extra Dry Tonic, de balans blijft mooi bewaard, een garnituur laat ik achterwege. In de mix wil ik voor een klassiek-geïnspireerde cocktail gaan. Ik meng de Tribute met DOM Benedictine likeur, rode vermouth en gebruik Old Time Aromatic Bitters om af te werken. Tip: Als je de tribute niet hebt, maar dit recept wil maken, ga dan voor een oude jenever in plaats van gin.

IMG_20170827_114659

De unieke kans om door middel van Filliers Tribute een glimps op te vangen van het verleden is geweldig, zeker na ook nog eens binnen te mogen kijken in de wereld waar ze gemaakt wordt. Als je interesse hebt in het aanschaffen van een fles Tribute, twijfel dan niet te lang, want op is op.

Voor ik afsluit wil ik graag Jeffrey nog bedanken voor alle tijd en moeite die hij heeft gestoken in de uitgebreide rondleiding en tasting, het is een plezier om te luisteren naar iemand die met zoveel passie over zijn werk vertelt.

Schol, tot overmorgen, voor de laatste gin van #TheBelgianGinvasion,
Matthias

ENGLISH language_icon-03


To write my article about the ‘Filliers Tribute’ I meet up with Jeffrey Snoeks, brand ambassador of Filliers, on the domain of the farmstead distillery. Enthousiastically he greets me, ready to tell me all about this wonderful world. “Let’s get started!

A brief history of six generations craftmanship:
Filliers was founded by Karel Lodewijk Filliers (°1792). He wanted to distill jenever in his farmstead. In 1880 Kamiel Filliers (2nd generation) installs a steam engine to speed up the distilling process. In 1928 Firmin Filliers (3rd generation) created the original distillate on which the Filliers Classic Dry Gin 28 was based. Brothers Carlos and Louis Filliers (4th generation) succeed in leading the company through the economical crisis of World War II. In 1880 Jan and Bernard Filliers (5th generation) become head of the family company. They develop a range of fruit- and creamjenevers. They’re also the second company in Belgium to release a whisky, called Goldlys (in theory, it was actually the first, as it was aging already before Belgian Owl, the one that was released first, was transferred into its casks). In 2012, Bernard Filliers and master-distiller Pedro Saez del Burgo release their first Premium Gin: Filliers Dry Gin 28, several other will follow. In 2013, Emile Filliers (6th generation) joins Bernard filliers. Mid 2017 ‘Filliers Tribute’ sees the light of day, a tribute to the original recipe of Firmin Filliers.

The company’s history is impressive, you could write a book about the stories they’ve got to tell and the knowledge they could share… Oh wait. There is one! It’s called ‘Distilled Spirits – from Craft till Glass’, sadly enough it’s only available in Dutch and French.

Jeffrey starts: “Filliers is acompany where real artisan craftmanship is of big importance. We’re one of the few farmstead distilleries left in Belgium. Although I’ve got to admit we’ve grown so big that most of our grain comes from, for example, France. We just don’t have the space to produce those amounts ourselves. Apart from that, everything is produced by us.” He points out the farmstead, the old chimney, the silos and the national reserve behind the buildings. “On the national reserve we have two wells, we still take care of all our water. But even though we’ve grown so big, we can’t expand anymore on this domain, as it’s a protected area. There are very strict rules about what we can or can not do.”

IMG-20170823-WA0001While we walk towards the fermentation room, Jeffrey explains how the farmstead is divided into several areas and what happens where. Upon entering the room I see four enormous tanks, one of them is active. “Here you can see how the yeast is doing its work. Fantastic isn’t it? The entire process is 100% natural. The result comparable to a strong beer batter.” Walking through the company is awesome. You can clearly see how Filliers expanded throughout the decades, adding more space to work. “Here at Filliers we work with both column distilling and pot still distilling.” Jeffrey continues while we look at the beuatiful copper towers. It’s here, during distilling, that the master-distillers has to cut the head and tail from the heart of the run, to end up with a smooth, clean and balanced result. “We’re very careful with this. You have to be, otherwise it can get dangerous. The head of the run contains methanol, which can be deadly. The tail might not be deadly but contains impurities, affecting the taste in a very bad way.

After hearing all about the stills we entered the heart of Filliers, where all recipes come to existence. “Here you’ll find everything Pedro, our master-distiller, is working on at the moment. Even for me it’s a surprise every time I walk in here.”, Jeffrey laughs. We look at a series of jars filled with distillates of fruits, plants and herbs. Jeffrey gives thorough explanation of how all the different gins come to existence in this very room. I’m excited about everything in here, could stay here for hours, maybe even days.

Before heading to the tasting room we visit the two storage rooms where all casks filled with jenever, whiskey and gin are stocked. It’s in here the liquid gold is being aged to perfection. The last stop for today is the bar, where I get the chance to see the original ‘Filliers Dry Gin 28’, “This is the bottle that was distilled 90 years ago by Firmin Filliers himself, the value of this bottle is priceless.”, Jeffrey says. “Our ‘Tribute’ is a limited one time reproduction of this exact recipe. They’re the same botanicals used in the Dry Gin 28, with altered proportions and a tiny amount of malt wine added to the final result. You can smell and taste it. It’s the perfect bridge between our jenever and gin.

The smell of the Tribute is indeed malty, it’s full-bodied and warm, almost aged yet very lively. It has an ABV of 48°, above average, yet is intensely smooth. Juniper berries, hops, sweet spices, a hint of florality, deep earthy tones: A marriage of flavors dances its first dance on the lips and tongue. The aftertaste brings back the maltiness, which is, next to juniper, still apparent in the glass. This recipe, with its old-school profile, is a beautiful nod to the past. The Tribute has a more pronounced flavor than the Classic and hence, will most likely not be as popular, yet since it’s a limited run of 5000 bottles, that’s not really an issue. 

Fun fact”, Jeffrey’s eyes glisten, “All labels are glued by hand, yet they skipped a part on the left side, so you can peel it off. That way you replicate the feeling of the original bottle, whose label has also come off a bit.

Filliers Tribute suggests 1 perfect serve:
(1) 5cl gin, 10cl neutral tonic, garnished with juniper berries, or a small piece of liquorice

At home I mixed the Tribute with Aqua Monaco Extra Dry, which maintained very balanced. I didn’t add any garnish, as a spirit which such subtle aromas shouldn’t be overpowered by anything. When making a cocktail I decided to come up with something with a very classic flavor profile, I used Tribute, DOM Benedictine liqueur, Sweet Vermouth and Old Time Aromatic Bitters as a finishing touch. Simple, yet effective. (Tip: if you sub the Tribute to make this recipe, use Jenever in stead of another gin).

IMG_20170827_114659

The unique opportunity to catch a glimpse of the past through the Filliers Tribute is fantastic. Especially after visiting its very birthplace. I normally never urge people to buy bottles, yet I’m going to make an exception here, because we’re talking about a limited run that will only be available once. If you are interested in obtaining one of these Tribute bottles, do not hesitate.

I’d like to end this article by thanking Jeffrey for his precious time and all the effort he put in giving me a tour and tasting. It’s a pleasure listening to someone so passionate about his job.

Cheers, see you in two days for the last chapter of #TheBelgianGinvasion
Matthias

 

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.