ARTICLE: Vacuum Distilled Gin (Sacred)

(Scroll down for English!)

De wereld van Gin is, net zoals die van eender welke spirit, gigantisch. Zo was ik de voorbije zomer al twee maanden zoet met slechts een fractie van het Belgische ginlandschap in kaart te brengen. Maar hoewel ik enkel gin besprak, zat er behalve onze driekleur geen rode draad in productie, smaak of stijl.

Met deze reeks artikels wil ik jullie aandacht vestigen op dat laatst aangehaalde punt. Want niet alleen qua smaak is de ene gin de andere niet, ook zijn er enkele notabele verschillen qua type gin. De bekendste is met voorsprong de ‘London (Dry) Gin’. Een klassieke stijl met strenge regels: Zo zijn er enkel natuurlijke ingrediënten toegelaten, mogen deze enkel toegevoegd worden tijdens het distilleren en mag het eindresultaat zich slechts beperken tot een maximum van 0,1 gram suiker per liter. De jeneverbes zou in theorie ook de meest dominerende smaak moeten zijn, al is dat uiteraard een iets grijzere zone.

Maar naast London Dry Gins zijn er nog heel wat andere, minder gekende, stijlen. Sommigen daarvan worden steeds populairder, van andere soorten bestaan er wereldwijd maar een handvol voorbeelden. De stijl van gin waar ik het vandaag over heb is onmiddellijk ook de minst vertegenwoordigde, maak kennis met Vacuum Distilled Gins.

Wat is het verschil tussen ‘gewone’ distillatie en ‘vacuum’ distillatie?
In ‘normale omstandigheden’ zullen de meeste ginproducenten gebruik maken van een koperen ketel om hun alcohol en botanicals te distilleren. Die ketel wordt opgewarmd en de alcohol die erin gegoten is begint te verdampen vanaf 78,37° Celcius. Bij vacuum distillatie zal men met behulp van een ‘rotary evaporator’ de druk boven de vloeistof zodanig verlagen dat de alcohol bij een lagere temperatuur kan verdampen. Die koudere distillatie gebeurt dan in de meeste gevallen bij een temperatuur van 25 tot 40° Celcius, al kan men nog lager gaan, zo is er Oxley, een gin die bij -5° gedistilleerd wordt.

Waarom kiezen voor Vacuum distillatie?
De belangrijkste reden die producenten opgeven is met voorsprong dat ze door middel van vacuum distillatie de aroma’s van hun verse botanicals beter behouden. Sommige botanicals zijn nu eenmaal heel gevoelig voor warmte, welke een enorme impact op de smaak kan hebben. De aroma’s zijn loepzuiver en komen heel zacht binnen, ondanks het alcoholpercentage. Ook wordt er gewerkt met materiaal uit glas in plaats van koper en heeft de producent zo een beter zicht op wat er aan het gebeuren is.

Aan de andere kant wordt het bijna onmogelijk om op grote schaal te distilleren, tenzij je jouw huis omtovert tot een heus laboratorium. Want zelfs voor het distilleren van een beperkte oplage heb je een setup nodig om U tegen te zeggen. En dat is onder andere het geval bij Ian Hart in Highgate, Londen. Ian is het brein en hart van Sacred Microdistillery, gekend als een van de pioniers van de vacuum-gedistilleerde gins.

Sacred Microdistillery
Ian Hart begon met de productie van gin in 2008. Als wetenschapper heeft hij een unieke kijk op de productie, als Londenaar de trots om een hoogwaardig product op de markt te brengen. Geduld, gedrevenheid en doorzettingsvermogen bleken eigenschappen te zijn die hem uiteindelijk zouden leiden naar waar hij nu staat. Naast hem, als rots in de branding, zijn vrouw, Hilary.

Ian’s verhaal begint met heel wat vallen en opstaan, met wekelijks nieuwe gin-blends die hij aan een select publiek voorstelde. Uiteindelijk was het de 23e poging die unaniem geliefd werd, een samenstelling die bestaat uit enkele klassieke botanicals zoals jeneverbes, kardemom, iriswortel en koriander, maar ook uit ‘Boswellia Sacra’ (de hars van de wierookboom of ‘Olibanum’). Het is de Latijnse benaming van de boom waaruit de uiteindelijke naam van het merk, ‘Sacred’, voortvloeit. Om een constante hoogstaande kwaliteit te garanderen en de mogelijkheid tot experimenteren te behouden wordt elke botanical eerste apart gemacereerd en gedistilleerd.

20171031173815_IMG_0988

Geweldig aan de gin-reeks van Sacred is dat ze niet enkel hun klassieke gin op de markt brengen, maar ook telkens een variant die één van de gebruikte botanicals highlight. Zo leer je op een unieke manier welke smaak en kracht bepaalde kruiden in een gin met zich meedragen. De ‘Juniper Gin’ is een prachtig voorbeeld, want met haar meer dan 80% jeneverbes ontdek je op een nieuwe manier waaruit het hart van gin eigenlijk bestaat. Iets wat vaak vergeten wordt door zwaar gearomatiseerde new-era gins.

Doorheen de jaren heen heeft Ian een enorme bibliotheek aan distillaten opgebouwd. Door deze met elkaar te mengen leidde dit even later tot een compleet nieuwe lijn producten naast hun gin, zo combineerde hij de aroma’s ook met zijn voorliefde voor wijn om de Sacred Vermouths tot leven te wekken. Een van die producten, de ‘Extra Dry Vermouth’, is tevens gemaakt in samenwerking met Alessandro Palazzi, ‘master of the Martini’ en head bartender van ‘The Dukes Hotel Bar’, dé geboorteplaats van de alomgekende ‘Vesper Martini’. Maar daar eindigt het niet, Sacred heeft ook een eigen Bitter, een eigen bottle-aged Negroni en sinds kort een geturfde Whisky en Whiskylikeur.

Dat het niet evident is om een sterk groeiende lijn van producten in je keuken te blijven distilleren spreekt voor zich, vandaar dat Ian Hart sinds kort nieuw onderdak in Londen heeft gevonden voor Sacred, waar ook tastings en masterclasses gegeven kunnen worden.

Sacred Saturdays
Zodat jullie de producten van Sacred Microdistillery beter kunnen leren kennen zal mijn Instagram zich de komende zeven zaterdagen wijden aan hun gins, vermouths, bitter en vodka. Op deze ‘Sacred Saturdays’ zal elke week een cocktail verschijnen die geïnspireerd is op een van de zeven hemelse deugden.

Volgende week verschijnt de eerste deugd, ‘Geduld’, maar vandaag krijgt u alvast een extraatje: De ‘London Cocktail’ is een recept uit de bijbel voor classic bartenders, ‘The Savoy Cocktail Book’ uit 1930, geschreven door Harry Craddock van The American Bar in het Savoy Hotel in London, de huidige nummer 1 van bars wereldwijd.

IMG_20171018_195154

‘LONDON COCKTAIL’
– 5cl Sacred Gin
– 2 dashes Absinthe
– 2 dashes Orange Bitters
– 2 dashes Simple Syrup

1. Doe alles samen met ijs in een shaker
2. Shake gedurende 12 seconden
3. Strain in een voorgekoeld cocktail glas

De warme, zachte aromas van Sacred Gin komen prachtig tot hun recht in deze cocktail. De tonen van citrus en jeneverbes mooi vooraan, gevolgd door een boeket van kruidigheid. Met de absinthe vol aanwezig op het einde. Een klassieker die de gin in vol ornaat alle eer laat.

Om af te sluiten zou ik het team van Sacred, en Balder in het bijzonder, willen bedanken om zo te geloven in mijn project.

Schol,
Matthias

Heb je vragen over Sacred of interesse om producten te kopen, neem dan contact op met brand ambassador Balder Van De Velde. Hem kan je mailen op balder.sacred@gmail.com of bellen op het nummer +32 (0)477 275 447. 

Ook vind je de producten bij Blend Wijnbar in Gent of wijnhandel Vitis Vin in Drongen.

ENGLISH 🇬🇧


The world of Gin is, just like with any other spirit, enormous. This Summer I was solely reviewing Belgian Gins and my work didn’t even remotely cover the tip of the iceberg. And even though I was just talking about gin, next to a demographic similarity, there was no common ground when looking at production, taste or style.

With this series of articles I’d like to focus on that last part. Because we all know how difficult it is to compare gins based on taste, but did you know there are some prominent differences in style as well? The most wellknown one being ‘London (Dry) Gin’. A classic type of gin with a very strict set of rules: Only natural ingredients are allowed, those can only be added during distillation, the end result can’t contain more than 1 gram sugar per 10 liter and Juniper should be the most dominant flavor, just to name a few.

Yet next to London Dry Gins there are several lesser known styles of gin. Some of those are gaining popularity quickly, others are only being produced by a handful of brands worldwide. The style I’ll be talking about today is immediately the least represented, welcome to the world of Vacuum Distilled Gins.

What’s the difference between regular distillation and vacuum distillation?
A little bit of science: Most often gin producers will use a copper still to distill their alcohol and botanicals (those can be either steeped in or hung above the liquid). The still gets heated up and alcohol starts to evaporate at 78,37° Celcius/173.1° Fahrenheit. With Vacuum Distillation, a rotary evaporator will be used to reduce the pressure above the liquid to less than its vapor pressure, causing the alcohol to evaporate at lower temperatures. This method of cold distillation will mostly occur at anywhere between 25 and 40° Celcius / 77 – 104° Fahrenheit. Although this can be done at even lower temperatures. Oxley Gin, for example, is distilled at -5° Celcius / 23° Fahrenheit

Why choose vacuum distillation?
The most important reason stated by producers of VD Gins is that by lowering the boiling point of alcohol, the aromas of their fresh botanicals are kept intact. Some botanicals are indeed very heat-sensitive and their taste can change due to higher temperatures. The aromas maintain pure and the mouthfeel is silky smooth, even when bottled at a higher than average ABV.

On the other hand choosing for VD limits the producers to distill larger quantities of their product, unless you have a enormous laboratory at your disposal, because even a basic setup takes up more space than one can imagine. This was also the case at Ian Hart’s home in Highgate, London. Ian is the founder and mastermind behind Sacred Microdistillery, known as the pioneer of vacuum-distilled gins.

 Sacred Microdistillery
Ian Hart started production in 2008. As a scientist he had a unique view on the distillation process, as Londoner the pride to release a top-quality gin. Patience, enthusiasm and perseverance were some of the qualities that led him towards his goal. By his side, his wife, Hilary.

Ian’s story is a rocky road of trial and error, a tale of weekly gin-blends that were presented to a select audience. Ultimately it was the 23rd try that was unanimously received with open arms. A composition of classic botanicals like Juniper, Cardamom, Orris and Coriander, yet accompanied by ‘Boswellia Sacra’, also known as Frankinscence. It’s this particular Latin name that led Ian towards the name of his brand, Sacred. To guarantee a constant meticulous quality and the possibility to experiment, every botanical is separately macerated and distilled before being blended.

20171031173815_IMG_0988

The awesome thing about the line of Sacred is that they didn’t just release their classic Gin, they made line of gins which each time highlights one of the botanicals it contains. This way you get to know the aromatics and flavor profile of the different herbs and spices used in the production of gin. Their ‘Juniper gin‘ is a fine example: because it’s made with over 80% of juniper, you really get to know the heart of gin, a flavor often overlooked in many heavily aromatised new-era gins.

Throughout the years Ian built up an extensive library of distillates. By blending these together he was able to release more than just gins. For example, by combining them with his passion for wine he create three Sacred Vermouths. One of those, the ‘Extra Dry’, is produced in collaboration with Alessandro Palazzi, ‘master of the Martini’, head bartender of ‘Dukes Hotel Bar’ in London, birthplace of the infamous ‘Vesper Martini’. But that’s not where it ends; Sacred also has an own bitter, the Rosehip Cup, a bottle-aged Negroni, Vodka and recently released a peated Whisky and Whisky Liqueur.

That it isn’t easy to keep distilling an ever-growing line of products in your own kitchen only seems obvious, that’s why Ian Hart recently relocated his equipment to another venue in London where he’s also able to organise tastings and masterclasses.

Sacred Saturdays
The coming seven Saturdays I will be dedicating my Instagram to cocktails created with the Sacred vodka, gins, vermouths and bitter. On these ‘Sacred Saturdays’ I will be releasing signature cocktails inspired by the seven holy virtues.

Next Saturday, 4th November, the first instalment ‘Patience’ will be released. But today you’re being served a little extra: The ‘London Cocktail’. A recipe straight from the bible of classic bartenders, ‘The Savoy Cocktail Book’ from 1930, written by Harry Craddock, former head bartender of the American Bar at the Savoy Hotel in London, which is currently the n°1 bar in the world.

IMG_20171018_195154

LONDON COCKTAIL
– 5cl Sacred Gin
– 2 dashes Absinthe
– 2 dashes Orange Bitters
– 2 dashes Simple Syrup

1. Add everything with ice in a shaker
2. Shake vigorously for 12 to 15 seconds
3. Double strain in a pre-chilled cocktail glass

The warm, soft aromas of Sacred Gin are beautifully portrayed in this cocktail. The tones of citrus and juniper at the start, followed by a herbal bouquet, and Absinthe right at the end. A classic that fits this gin like a glove.

I’d like to thank Sacred Microdistillery and Balder, their Belgian Brand Ambassador in particular, for believing in my mission and project.

Cheers,
Matthias

Interested in finding out where to get Sacred? Visit their website or e-mail Balder Van De Velde at balder.sacred@gmail.com

10 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.